Henning


Hvad folk siger: Henning

Hvorfor går jeg ( og min familie ) Parkinson Unity Walk

For 5 år siden fik jeg stillet diagnosen Parkinsons sygdom. Jeg

tænkte, at jeg ville få rystelser i mine hænder, fordi jeg kendte

en mand med disse gener.


Jeg har senere konstatret , at min uvidenhed på dette område

også  gælder for langt størstedelen af vore medmennesker i

dette land.


               Vi mangler opmærksomhed


P.U.W  viser os frem og er en aldeles fremrageende måde at

”markedsføre ” vores sygdom.


Det er det egentlige svar på overskriften.


At vi så får en masse frisk luft

    At vi møder en masse positive medpatienter

    At vi får afprøvet 2-3 km.turen til Kongens Have

    At man kan gå turen sammen med vor kendte protektor

    At vi kommer på tur sammen med vor store støtte..familien…


Vi skal huske at tælle de gode dage, dette er en af dem, og der vil komme flere når vi tænker tilbage på 30. maj 2015 .


Jeg ved ikke hvor mange vi var i år,men jeg synes, at det var en ”trippetur”. Mit forslag til næste år….lidt hurtigere gang med mulighed for dem der har energi til en eller flere omgange i specielt afmærkede

Gange i Kongens Have………… ”Og om lidt er kaffen klar”


........ I øvrigt tak for en dejlig dag med P.U.W 2015. ……..Henning


Se billeder fra 2019 walken i København